JADAWAL PENDADARAN PKL PRODI PPI BULAN APRIL 2019


TIM HARI/

TANGGAL

WAKTU PENGUJI NPM NAMA MAHASISWA RUANG
1 SENIN/06-05-2019 08.30 WIB Dr. Nadirsah Hawari, M.A 1631040070

1631040067

1631040071

1631040074

1631040014

1531040043

1. Indah Ayu Lestari

2.Nabil Abdurrahman

3.Aidila Syafitri

4.Ramco Yudi Gustiarto

5.Iffah Dzakiyah

6.Kitri Lestrai

 

Ruang Prodi PPI
2

 

 

 

 JUM,AT/03-05-2019 14.00 WIB Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si 1631040114

1631040098

1631040087

1631040043

1631040073

1631040043

1. M. Fauzi

2.Diah Ayu Ningtiyas

3.M. Anjas Kumara

4.Achmat Sidiq S

5.Gilang R.A.Y

6. M. Kurnia Sandi

 

Ruang Lab PPI
3

 

 

 

JUM,AT/03-05-2019 14.30 WIB Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si 1631040024

1631040027

1631040092

1631040031

1631040105

1631040116

1631040030

1. Fadilah Faiqoh

2. Indra

3.Wulan Septiriana

4.Retha Nabila Yusita

5.Riski Ilmawan

6.Hengki Ardiansyah

7. Vera Lianti

Ruang Prodi PPI
4 SELASA/07-05-2019 14.00 WIB Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag 1631040100

1631040088

1631040104

1631040028

1631040042

1631040113

1631040116

1.Abdul Rohim

2.Wina Apriliani P

3. Natasya Lutfi A

4.Marisa Intan Lestari

5.M. Lutfi . M.S

6. Suci Purwanti

7.M. Ikbal

 

Ruang Lab PPI
5 SENIN/29-04-2019 15.00 WIB Abdul Qohar, M.Si 1631040094

1631040090

1631040101

1631040021

1631040110

1631040075

1631040086

1.M. Ivan Saputra

2.Dwi Wulansari

3.Turseno

4.M. Reza Darmawan

5.Nur Alin S

6.Aldo Febirada M.P

7.M.Iqbal

Ruang Prodi PPI

 

  Bandar Lampung, 26- April 2019

  Kajur Prodi PPI

 

  Dr. Nadirsah Hawari, M.A

  NIP.197406282008011013

 

Untuk Ruangan Pelaksanaan Silahkan Ke Ruang Lab PPI semua.